Integritetspolicy

INTERGRITETSPOLICY

Wallskog Motors följer personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), vilket syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgifter du lämnar i samband med köp kommer endast användas till detta ändamål. Personuppgifterna lämnas inte vidare.

 

Powered By OpenCart
Wallskog Motors © 2023